Araç Değer Kaybı Nasıl Tazmin Edilir?

Yaşanan trafik kazalarından sonra araç sahipleri, genellikle kaza yapan araçlarının tamirat giderlerini sigorta şirketinden talep etmekte, ancak araç değer kaybı tazmini için herhangi bir talepte bulunmamaktadır. Böyle bir hakları olduğunu bilmeyen araç sahipleri, esasen tazmin etme hakları olan değer kayıplarının bedelini, karşı tarafın sigorta şirketinin kasasında bırakmakta ve iki yıllık başvuru süresinin dolması ile tazminat talebi ileri sürme haklarını kaybetmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki araç hasar tazminatı ile araç değer kaybı tazminatı birbirinden farklı tazminat kalemleridir. Araç hasar tazminatı aracınızda kaza sonucu oluşan hasarın giderilmesi için gerekli olan miktarın tazmin edilmesi anlamına gelirken, araç değer kaybı tazminatı, aracınızın kaza sonucu ikinci el piyasa değerinde oluşan maddi kaybın tazmin edilmesini ifade etmektedir.

Kaza yapan bir aracın piyasa değerinde bir azalma olacağı, ikinci el alım-satımlarda kaza yapmamış aracın değeri ile kaza yapmış aracın değeri arasında bir fark olacağı açıktır. Bu durumu göz önünde bulunduran kanun koyucu değer kaybının da tazmininin sağlanması için araç değer kaybı tazminatı usulünü yasal bir hak haline getirmiştir.

Değer Kaybını Kimler Tazmin Edebilir?

Şüphesiz aracının değer kaybı tazminini kaza yapan tüm sürücüler talep edememektedir. Kanun koyucu hakkaniyet ilkesi uyarınca hangi araçlar için değer kaybı talebinde bulunabileceğini kusur şartına bağlı olarak belirlemiştir. Buna göre aracın hasar görmesi ile sonuçlanmış olan bir kazada kusur oranı %75 ve altında kalan kimse, aracının değer kaybını tazmin etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (“TRAMER”) kayıtlarında %75 ve altında kusurlu olarak görünüyorsanız, aracınızın değer kaybını tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bir diğer deyişle, eğer kusur oranınız %100 değil ise, değer kaybınızı tazmin etme hakkına sahipsiniz.

Değer Kaybı Tespit Edilirken Dikkate Alınacak Hususlar

araç değer kaybı

Sigorta eksperleri araç değer kaybını tespit ederken pek çok kriteri dikkate alarak değerlendirme yapmakta ve nihayetinde bir miktara hükmetmektedir. Bu kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür: (i) aracın ikinci el piyasa değeri, (ii) aracın hasar geçmişi, (iii) aracın kilometresi, (iv) aracın üretim yılı, (v) aracın hasar gören parçaları ve bu parçaların araçtaki değeri.

Değer kaybı hesabı nasıl yapılır? Tıklayınız.

Değer Kaybı Tazmini Kimden Talep Edilebilir?

Değer kaybının tazmini, aralarında öncelik sırası bulunmakla birlikte üç kurumdan, şu şekilde talep edilebilmektedir:

1. Eğer kaza yapmış ve yukarıda açıklanan şartları taşıyan bir araç sahibi iseniz, kazaya karışan karşı tarafın sigorta şirketine başvuruda bulunmanız,

2. Karşı tarafın sigorta şirketi başvurunuza 15 gün içinde cevap vermez, olumsuz yanıt verir yahut esas araç değer kaybınızdan daha az bir tutar tazmin eder ise Sigorta Tahkim Komisyonuna yazılı başvuruda bulunmanız,

3. Bu başvurulardan herhangi bir netice elde edemez yahut sizi tatmin eden bir tazminat tutarına ulaşamazsanız, bu halde ilgili uyuşmazlıklarda yetkili olan asliye ticaret mahkemelerinde dava açmanız gerekmektedir.

Değer Kaybı Tazmini Taleplerinde Zamanaşımı

Araçta oluşan değer kaybının tazmini kanun koyucu tarafından bir süreyle sınırlanmıştır. İşbu süre, kusuru %50’den daha az olan tarafın, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrenme tarihinden itibaren iki yıldır. Dolayısıyla son iki yıl içerisinde gerçekleşmiş kazalar için aracınızın araç değer kaybı tazminini talep edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hasar farkı nasıl tazmin edilir?

Sıkça Sorulan Sorular

Değer kaybı nasıl alınır?

Değer kaybı tazminatı öncelikle sigorta şirketinden başvuru yoluyla talep edilir. Sigorta şirketinin süresi içinde ödeme yapmaması veya gerçekleşen kayıptan düşük ödeme yapması halinde, Sigorta Tahkim Merkezi’ne veya yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine dava açılarak gerçek değer kaybı sigorta şirketinden alınır.

Değer kaybı kimden alınır?

Değer kaybı, kazaya karışan kusurlu aracın trafik sigortası şirketinden alınır. Dolayısıyla eğer kazaya karışan kusurlu aracın trafik sigortası varsa, araç sahibine karşı herhangi bir tazminat talebi yöneltilmeyecektir.

Değer kaybı almak için kusur oranımın ne kadar olması gerekir?

Bir kazada kusur oranı %75 ve altında kalan kimse, aracının değer kaybını tazmin etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (“TRAMER”) kayıtlarında %75 ve altında kusurlu olarak görünüyorsanız, aracınızın değer kaybını tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bir diğer deyişle, eğer kusur oranınız %100 değil ise, değer kaybınızı tazmin etme hakkına sahipsiniz.

Araç değer kaybı tazminatım ne kadar çıkar?

Sigorta eksperleri araç değer kaybını tespit ederken pek çok kriteri dikkate alarak değerlendirme yapmakta ve nihayetinde bir miktara hükmetmektedir. Bu kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür: (i) aracın ikinci el piyasa değeri, (ii) aracın hasar geçmişi, (iii) aracın kilometresi, (iv) aracın üretim yılı, (v) aracın hasar gören parçaları ve bu parçaların araçtaki değeri.

Hasar kaydı aracın değerini ne kadar düşürür?

Bu sorunun cevabı kazadan kazaya değişmektedir. Aracınızın alacağı ağır bir hasar aracın değerini ciddi şekilde düşürürken, daha basit kazalarda aracınızdaki değer düşüşü daha az olacaktır.

En fazla ne kadar değer kaybı alınabilir?

Değer kaybı tazminatının herhangi bir üst sınırı bulunmamaktadır. Aracınızda yapılacak eksper incelemesinde ve ilerleyen süreçte alınacak bilirkişi raporlarında aracınızdaki değer kaybı düşüşü ne kadar takdir edilirse, alabileceğiniz değer kaybı o kadar olacaktır.

Değer kaybı avukatı ne kadar ücret alır?

Değer kaybı tazmini yapan avukatlar genelde süreç başında herhangi bir ödeme almayıp süreç sonunda tazmin edilen tutarın %25’i oranında ücret talep eder. Büromuzda bu ücret %20 olarak uygulanmaktadır.

Değer kaybı tazmini kaç ay sürer?

Değer kaybı tazmini, başvuru yapılan döneme ve atanan hakemin yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. 2024 yılı itibariyle Sigorta Tahkim Merkezi bünyesinde yürütülen değer kaybı süreçleri ortalama 6-8 ay arası sürmektedir. İtiraz sınırının üstündeki kararlarda, bu sürecin ortalama 3 ay daha uzaması öngörülmektedir.

Araç değer kaybı ödemesi kimin hesabına yatar?

Araç değer kaybı ödemesi genellikle avukatın banka hesabına yapılır ve ücret kesintisinin ardından avukat tarafından müvekkiline ödenir. Bunun için avukata verilen vekaletnamede ahzu kabz yetkisi mevcut olmalıdır.

Hasar danışmanlık şirketi nedir? Güvenilir midir?

Hasar danışmanlık şirketleri, araç değer kaybı ve bedensel zarar tazminatı Türkiye’de yaygınlaştıktan sonra ortaya çıkmış şirketlerdir. Bu şirketler genellikle kişisel verilerinizi kanuna aykırı şekilde ele geçirip sizinle iletişime geçer ve sizi onlara vekalet vermeniz konusunda ikna etmeye çalışırlar. Araç değer kaybınızı, kanunlara aykırı faaliyetler yürüten ve genellikle fahiş kazançlar elde eden hasar danışmanlık şirketleri aracılığıyla tazmin etmenizi tavsiye etmiyoruz.

Sürekli hasar danışmanlık şirketleri tarafından aranıyorum. Ne yapmalıyım?

Araç değer kaybı, bedensel zarar tazmini ve diğer her türlü hukuki süreç, güvenilir avukatlar tarafından yürütülmelidir. Kişisel verilerinizi kanuna aykırı şekilde ele geçiren hasar danışmanlık şirketlerini KVK Kurumuna şikayet etmenizi öneririz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket
Benzer Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Talebi

0 212 843 85 26

İçindekiler