Hasar Farkı Tazminatı

Hasar farkı tazminatı hasar gören bir aracın onarımında orijinal parçalar yerine eş değer parçalar kullanılarak yapılan onarım neticesinde orijinal parçalarla, eş değer parçalar kullanılarak yapılan onarım miktarı arasındaki farkı ifade etmektedir.

Araçta oluşan zarar ancak gerçek zarar giderilerek tazmin edilebilir. Bir araçta oluşan gerçek zararın tazmini aracın hasar gören parçalarının orijinal parçalarıyla değiştirilmesi halinde mümkündür.

hasar farkı tazmini

Gerçek zarar kavramı kazaya karışan aracın parçalarının orijinali ile değişmesi için gereken tutarı ifade etmektedir. Aracın parçalarının yan sanayi parçalarla değiştirilmesi halinde araçta oluşan gerçek zarar tazmin edilemediğinden dava yoluyla bakiye zarar miktarı tazmin edilebilir

TARAFLAR ARASINDA (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ARAÇ SAHİBİ ARASINDA) HASAR MİKTARINA İLİŞKİN BİR ANLAŞMA BULUNSA DAHİ BU ANLAŞMANIN İPTALİ MÜMKÜNDÜR.

Kazaya karışan araç için düzenlenen eksper raporundan sonra sigorta şirketi tarafından araç sahibine muvafakat imzalatılmış ve araç tamiri orijinal olmayan parçalarla tamamlanmış olsa bile yapılan anlaşmanın geçersizliği ileri sürülerek aracın gerçek zararı sigorta şirketinden talep edilebilir. Zira Karayolları Trafik Kanununun 111. maddesinde  ‘‘Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir.’’ düzenlemesi yer almaktadır.

Bu düzenleme uyarınca her ne kadar araç sahibi sigortanın yapmış olduğu parça değişimine muvafakat vermiş olsa dahi iki yıl içinde bu muvafakatnamenin iptali talebiyle dava açabilir.

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5293 K. 2017/8012 T. 20.9.2017 sayılı kararına göre

“Dairemizin 06.11.2013 gün ve 2014/4531Esas-2014/3704 Karar sayılı ilamı ile “…ekspertiz raporunda ve ekspertiz raporunu dayanak alan hükme esas Adli Tıp Kurumu raporunda davacıya ait aracın onarımının hesaplanmasında orijinal parçalar yanında eşdeğer parçaların da esas alındığı anlaşılmaktadır. Gerçek zarar ancak aracın onarımında tamamen orijinal parçalar kullanılmak suretiyle sağlanır. Bu durumda mahkemece, … tamamıyle orijinal parçalar dikkate alınarak, araçtaki hasar kalemleri ve bedeli tespit edilmek suretiyle tazminat miktarının hesaplanması hususlarında ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru değildir.” 

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/15938 K. 2014/13033 T. 30.9.2014 sayılı kararına göre

“Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda, hükme esas Adli Tıp Kurumu raporunda davacıya ait aracın onarımının hesaplanmasında orijinal parçalar yanında eşdeğer parçaların da esas alındığı anlaşılmaktadır. Gerçek zarar ancak aracın onarımında tamamen orijinal parçalar kullanılmak suretiyle sağlanır. Bu durumda mahkemece Adli Tıp Kurumu raporunda orijinal parça kullanılarak hesaplanan gerçek hasar miktarının doğru olduğunun kabulü gereklidir. Mahkemece; orijinal parça hesabına göre belirlenen miktar hükme esas alınması gerekirken, yan sanayi yedek parça hesabına göre hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” 

 T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2008/2862 K. 2009/682 T. 16.2.2009 sayılı kararına göre

“Somut olayda davacı hasarlı araç davalı tarafça tamir ettirilmiş ve davacı ibra belgesi imzalamış ise de; tamirden bir ay sonra aracın tamiri sırasında orjinal parça kullanılmadığı ve bazı aksamın da tamir edilmediği mahkemece tesbit edilmiştir. Gerçek zarar yukarıdaki ilke kapsamında giderilmemiş olup, gizli ayıp mevcuttur. Davacı hasarlanan parçanın 2.el çıkma parça ile değişimini kabule zorlanamaz. Süresinde tesbit yaptıran ve dava açan davacının BK. 198. maddesine göre ayıplı haliyle kabulü de söz konusu değildir. 

Hasar Farkı Nasıl Tazmin Edilir?

Kazaya karışan aracın onarımı orijinal olmayan parçalarla tamamlanmışsa oluşan bakiye zararınızı kusurlu olan aracın sigorta şirketinden ve aracın sürücüsünden tazmin edebilirsiniz.

Hasar farkı zararınızı sigorta şirketinden tazmin edebilmek için sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunmanız, 15 gün cevap verebilmesi için sigorta şirketine süre vermeniz, cevap vermediği veya eksik ödeme yaptığı takdirde Genel Mahkemelerde veya Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde dava açmanız gerekmektedir.

Zamanaşımı Süresi

Sigortaya ilişkin yapacağınız hasar farkı tazminatları için kanunen 2 yıllık zamanaşımı öngörülmüş olup bu süre geçtikten sonra tarafların yapmış olduğu başvurular zamanaşımının geçtiği gerekçesiyle red edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Araç değer kaybı nasıl tazmin edilir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket
Benzer Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Talebi

0 212 843 85 26

İçindekiler