Hizmetlerimiz

Hukukun tüm alanlarında bütüncül hizmet.

Alanında uzman ekibimiz, hesap verebilirlik prensibine uygun şekilde, hukukun tüm alanlarında hizmet sağlamaktadır.

Arabuluculuk Hizmeti

İhtiyari ve zorunlu arabuluculuk süreçlerini yönetmekteyiz.

Birleşme ve Devralma

Şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerini yönetmekteyiz.

Ceza Davaları

Ceza hukuku davalarının hazırlık ve takibini sağlamaktayız.

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz ticaretine ilişkin danışmanlık ve dava hizmeti sağlamaktayız.

E-Ticaret Hukuku

Elektronik ticaret yapan firmalara danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Başta marka ve patent olmak üzere fikri mülkiyete ilişkin her türlü hukuki süreci yönetmekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkullere ilişkin her türlü hukuki süreci yürütmekteyiz.

Girişim Sermayesi Yatırımları

Yatırımcılara ve girişimcilere, yatırım süreçlerinde bütüncül hukuki hizmet sağlamaktayız.

İcra ve İflas Süreçleri

Alacak ve borçların tüm aşamalarını özveriyle takip etmekteyiz.

İdare Hukuku

İdareye karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takibini sağlamaktayız.

İmar Hukuku

İmara aykırılık nedeniyle başlatılan hukuki süreçlerin takibini sağlamaktayız.

İş Hukuku

Hem işçi ve hem işveren tarafında, mahkeme ve SGK süreçlerinin takibini sağlamaktayız.

Kira Hukuku

Başta ev ve araç kiralamaları olmak üzere, her türlü kira sürecinin takibini sağlamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması

Ticari işletme ve şirketlerin küçük, orta ve büyük ölçekli KVKK projelerini yürütmekteyiz.

Kurumsal Danışmanlık

Ticari işletme ve şirketlerin ihtiyacı olan kurumsal hukuki danışmanlığı bütüncül olarak sağlamaktayız.

Medeni Hukuk

Boşanma da dahil olmak üzere her türlü medeni hukuk davasının hazırlık ve takibini sağlamaktayız.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku alanında bireysel ve kurumsal hukuki hizmet sağlamaktayız.

Sigorta Hukuku

Başta trafik kazaları olmak üzere, her türlü sigorta alacağının takibini özveriyle sağlamaktayız.

Sözleşme Hazırlık ve Danışmanlığı

Her türlü sözleşmenin hazırlığını, incelemesini ve müzakere süreçlerini yürütmekteyiz.

Spor Hukuku

Sporcuların, spor yöneticilerinin ve spor kulüplerinin ihtiyacı olan hukuki hizmetleri sağlamaktayız.

Şirketler Hukuku

Kuruluştan tasfiyeye kadar, şirketlerin ihtiyacı olan her türlü hukuki hizmeti titizlikle sağlamaktayız.

Tahkim Hizmeti

Hukuki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla hızlı ve nitelikli çözümü konusunda hizmet sağlamaktayız.

Ticari Uyuşmazlıklar

Her türlü ticari uyuşmazlığın çözümünü, etkin şekilde sağlamaktayız.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret yapan şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını bütüncül olarak karşılamaktayız.

Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku

Vakıf, dernek ve kooperatiflerin; kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki süreçlerinin takibini sağlamaktayız.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku konusunda danışmanlık sağlamakta ve dava süreçlerinin takibini yapmaktayız.

Yabancılar Hukuku

Yabancıların Türkiye’deki hukuki ihtiyaçlarını bütüncül olarak karşılamaktayız.