Hizmetlerimiz

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geleneksel yargı süreçlerinin dışında kalan çeşitli yöntemlere verilen isimdir. Bu yöntemler, uyuşmazlıkların çözümü için alternatif seçenekler sunar, tarafların uyuşmazlıklarını çözmelerine yardımcı olur; daha hızlı, daha ucuz ve daha barışçıl yollar sunar. Yargılama sürelerinin her geçen gün daha da arttığı ülkemizde, alternatif uyuşmazlık çözümlerinin kıymeti her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri şunlardır:

Arabuluculuk: İki veya daha fazla kişi, kurum veya organizasyon arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan ve mahkeme kararı gibi sonuç doğuran bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu yöntemde, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü taraf olan arabulucu, tarafları bir araya getirerek sorunu çözme sürecinin yürütümünü sağlar. Arabuluculuk, yalnızca özel hukuk yargılamaları bakımından mümkündür. Hukukumuzda zorunlu ve iradi arabuluculuk uygulaması mevcuttur. Zorunlu arabuluculuk, tarafların kanunlarda açıkça düzenlenmiş bazı uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gitmelerinin yasal olarak zorunlu olduğu süreçlerdir. İradi arabuluculuk ise, tarafların özel hukuk uyuşmazlıklarını çözmek için kendi istekleriyle arabuluculuk hizmeti almasıdır.

Uzlaştırma: Uzlaştırma, ceza hukuku uyuşmazlıklarında, suç mağdurunun şikayeti üzerine, tarafların gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu yöntemde, bir üçüncü taraf olan uzlaştırmacı, tarafların anlaşmaya varmasını kolaylaştırmak için öneriler sunar. Uzlaştma sağlanması durumunda, savcılık iddianame düzenlemeyecek ve ceza davası açılmayacaktır.

Tahkim: Tahkim, tarafların anlaşmazlıklarını bir veya birden fazla hakeme havale ettiği ve hakem kararının kesin nitelik taşıdığı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların anlaşmazlık çözümünü adli yargıya göre daha hızlı, esnek, özel ve uygun maliyetli bir şekilde sağlamalarına imkan tanır. Tahkim, tarafların karşılıklı iradeleri ile kurulabilen bir müessesedir ve Türk hukukunda HMK tarafından düzenlenmektedir.

Firmamız, alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda, müvekkillerine nitelikli hizmetler sağlamaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi