Hizmetlerimiz

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk; özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların, tarafların özgür iradeleri ile seçtikleri veya Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından atanan arabulucunun hakemliğinde çözülmesi için başvurulabilen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk yolu ile uyuşmazlıklar mahkemeye intikal etmeksizin, hızlı ve kesin bir şekilde çözülebilmektedir. Arabuluculuk neticesindeki anlaşma, mahkeme kararı gibi kesin sonuç doğurur.

Arabuluculuk, “ihtiyari arabuluculuk” ve “zorunlu arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

İhtiyari Arabuluculuk: Tarafların, arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için arabulucuya başvurmasına verilen isimdir. Taraflarca, üzerinde tasarrufta bulunulabilecek her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir. Tarafların tasarrufu ile çözülebilecek özel hukuk uyuşmazlıklarına; ticari alacak-verecek uyuşmazlıkları, tazminat uyuşmazlıkları, iş hukukundan kaynaklı alacak uyuşmazlıkları, miras paylaşımı uyuşmazlığı, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları örnek verilebilir.

Zorunlu Arabuluculuk: Bazı uyuşmazlıklara ilişkin, dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu mevcuttur. Kanunda sayılan bu hallerde arabuluculuk, mahkemede açılacak dava bakımından bir dava şartıdır. Bu hallerde, arabulucuya gidilmeksizin dava açıldığı takdirde, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddedilmesi gerekir. Ticari davalarda ve işçi alacaklarına ilişkin davalarda zorunlu arabuluculuk mevcuttur.

Firmamız, alanında uzman ve çözüm odaklı kadrosuyla, her türlü ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk süreçlerinizde sizlere hukuki destek sağlamaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi