Hizmetlerimiz

E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Hukuku

İçinde olduğumuz internet çağına uyum sürecinde e-ticaret her geçen gün yaygınlaşmakta ve tercih edilir hale gelmektedir. Firmamız, alanında uzman kadrosuyla elektronik ticaret ile iştigal eden işletmelere bütüncül hukuki hizmet sağlamaktadır.

E-Ticaret Hukuku Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

  • Sözlü ve yazılı genel hukuki danışmanlık hizmeti,
  • B2B ve B2C sözleşmelerin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi,
  • KVKK metinlerinin hazırlanması ve uyum sürecinin yürütülmesi,
  • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyumluluğunun sağlanması,
  • Olası hukuki ihtilaflarda müşterilerle/iş ortaklarıyla müzakereler yürütülmesi,
  • Tüketici hakem heyetlerinde, mahkemelerde ve icra dairelerinde temsil ve gerekli süreçlerin takibi.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi