Hizmetlerimiz

Girişim Sermayesi Yatırımları

Girişim Sermayesi Yatırımları

Girişim sermayesi (startup) ekosistemi tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de hızla büyümekte, inovatif fikirlerle ortaya çıkan girişim ve girişimciler, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekerek hatrı sayılır yatırımlar alabilmektedir. Yatırım dünyasında “venture capital” yani “risk sermayesi” yatırımı olarak adlandırılan bu yatırımlar, ismiyle müsemma olarak bünyesinde ciddi bir riski barındırmaktadır. Bu risklilik, beraberinde ciddi kazançları getirebileceği gibi, yatırımın tümüyle başarısız olmasını da göze almayı gerektirmektedir. 

Girişim sermayesi yatırımları, teknik ve regüle edilmiş bir alandır. Her ne kadar bireysel olarak startuplara yatırım yapılması mümkünse de girişim sermayesi ekosisteminin yatırımcılık tarafındaki başlıca aktörleri Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO’lar), Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF’ler), kitle fonlama (crowdfunding), melek yatırımcı ağları ve melek yatırımcılardır. Bu aktörler, devlet tarafından kendilerine sunulan teşvikler nedeniyle bireysel yatırımcılara göre oldukça avantajlı bir pozisyonda bulunmaktadır. 

Girişim sermayesi yatırımlarının, yatırım alan tarafında ise girişim sermayesi şirketleri, yani startuplar yer almaktadır. Girişim şirketi, Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından “gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirket” şeklinde tanımlanmaktadır. Yukarıda belirtilen aktörler, ileri düzeyde bir kazanç beklentisiyle ve ileri düzeyde risk alarak kaynak ihtiyacı olan bu şirketlere yatırım yapmakta; orta ve uzun vadede yatırımlarını katbekat büyütebilmektedir.

Girişim sermayesi yatırımları, oldukça riskli yatırımlar olduğu için, yatırım süreçlerinde yapılacak işlemlerin ve sözleşmelerin titizlikle hazırlanması ve yürütülmesi yatırımın her iki tarafı için de büyük önem arz etmektedir. Bu tür yatırımlarda; yatırımı sağlayacak olan taraf, yatırım alacak olan startuptan ciddi imtiyaz ve taahhüt beklentileri içine girmekte, yatırımı alacak startup ortakları ise şirkette sahip oldukları hakları korumaya çalışmaktadır. Girişim sermayesi yatırımının, her iki tarafı da mutlu edecek şekilde gerçekleşebilmesi için, tarafların startup ekosistemine hâkim birer startup avukatı ile çalışması büyük önem arz etmektedir.

Firmamız startup avukatı olarak vereceği hizmet kapsamında; yatırım öncesi, yatırım sürecinde ve yatırım sonrası sağladığı bütüncül hukuki hizmetlerle startupların ve yatırımcıların ihtiyacı olan hukuki süreçlerin hazırlık ve takibini yapmaktadır.

Girişim Sermayesi Yatırımları Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

 • Şirket kuruluşu ve ortaklık yapısının oluşturulması,
 • Hissedarlar sözleşmelerinin (SHA) ve hisse devir sözleşmelerinin (SPA) hazırlık, müzakere ve revize süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yatırım alma ve yatırımcı ile müzakere süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım süreçlerinde hukuki due diligence hizmetinin sağlanması,
 • Hisse opsiyonu (stock option) yapısının kurgulanması ve sözleşmelerinin hazırlık, müzakere ve revize süreçlerinin yürütülmesi,
 • Paya dönüştürülebilir tahvillerin (convertible note) hazırlanması, 
 • Şirket genel kurul süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözlü ve yazılı genel hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Şirkete işçi alım sürecinin yönetimi ve iş hukuku danışmanlığı,
 • Ticaret, borçlar ve sözleşmeler hukuku danışmanlığı,
 • Marka, patent ve faydalı model tescil süreçlerinin yürütülmesi ve genel fikri mülkiyet hukuku danışmanlığı.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi