Hizmetlerimiz

Dava Takibi

Hukuk Davaları

Toplumun eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanına özel hukuk adı verilmektedir. Dolayısıyla özel hukuk, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri arasındaki hukuktur. Bu kapsamda gerçek kişiler arasındaki uyuşmazlıklar, özel hukuk tüzel kişileri arasındaki uyuşmazlıklar ve gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri arasındaki uyuşmazlıklar özel hukuk kapsamında çözümlenmektedir. Ayrıca devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de özel hukuk alanına girebilmektedir.

Ülkemizde özel hukuku düzenleyen başlıca kanunlar 4721 sayılı Medeni Kanun, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur.

Özel hukuk uyuşmazlıklarının yaşanması halinde, üst bir otorite olarak yargı mercileri, özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamaktadır. Bunun için özel hukuk kişileri, özel hukuk davası açmalıdır. Özel hukuk davası ile hukuk davası eş anlamlıdır.

Hukukumuzda özel hukuk davalarının görüldüğü mahkemeler şu şekildedir:

 • Aile Mahkemeleri
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • Asliye Ticaret Mahkemeleri
 • Fikri ve Sınai Haklar
 • Hukuk Mahkemeleri
 • İş Mahkemeleri
 • İcra Hukuk Mahkemeleri
 • Kadastro Mahkemeleri
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • Tüketici Mahkemeleri


Özel hukuk mahkemelerinde açılabilecek başlıca davalar olarak şu davalar sayılabilir:

 • Boşanma ve Mal Rejimi Davaları
 • El Atmanın Önlenmesi ve
 • Ecr-i Misil Davaları
 • Fikri ve Sınai Haklar Davaları
 • Hizmet Tespit Davaları
 • İcra-İflas Hukuku Davaları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları
 • İşçi Alacakları Davaları
 • İşe İade Davaları
 • Kadastro Davaları
 • Kat Mülkiyeti Hukuku Davaları
 • Kira Hukuku Davaları
 • Mal Paylaşımı Davaları
 • Miras Hukuku Davaları
 • Nüfus Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Sigorta Hukuku Davalar
 • Spor Hukuku Davaları
 • Tapu ve Kadastro Davaları
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz Davası
 • Tazminat Davaları
 • Ticaret Hukuku Davaları
 • Tüketici Hukuku Davaları
 • Velayet ve Vesayet Davaları

SLC Hukuk Bürosu, alanında uzman kadrosuyla yukarıda örnekleme yoluyla sayılan davalarla sınırlı kalmamak üzere, her türlü hukuk davasının hazırlık ve takibini özveri ile sağlamaktadır.

Ceza Davaları


Ceza hukuku, ceza mevzuatına göre suç oluşturan hukuka aykırı fiiller ile bu fiillere ilişkin yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza hukukunun temel amacı hukuk düzenini ve toplum barışını sağlamaktır. Hukukumuzda ceza hukuku davalarının görüldüğü mahkemeler şu şekildedir:

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimlikleri

Ceza hukuku mahkemelerinde görülecek başlıca davalar olarak şu davalar sayılabilir:

 • Çevre Kirliliği Suçuna İlişkin Davalar
 • Dolandırıcılık Davaları
 • Gürültü Kirliliği Suçuna İlişkin Davalar
 • Hakaret Davaları
 • Halkı Kin Ve Tahrike Yönlendirme ve Halkı Aşağılama Suçlarına İlişkin Davalar
 • Hırsızlık ve Gasp Davaları
 • İmar Kirliliği Suçuna İlişkin Davalar
 • İmzada Ve Mühürde Sahtecilik Yapılması Suçlarına İlişkin Davalar
 • Kasten İnsan Yaralama Davaları
 • Kasten İnsan Öldürme Davaları
 • Kişinin Özgürlüğünü Kısıtlayıcı Şantaj ve Tehdide Yönelik Açılan Davalar
 • Kişilerin Özgürlüğünü Kısıtlayıcı, Huzurunu ve Sükununu Bozucu Davalar
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Gerekçesi ile Açılmış Olan Davalar
 • Kumar Oynanması ve Oynatılması, Kumar Oyunları İçin Yer Temin Edilmesi Suçlarına İlişkin Davalar
 • Mala Zarar Verme Davaları
 • Mühür Bozmaya İlişkin Suçlara İlişkin Davalar
 • Resmi Belgelerin Çeşitli Nedenle Taksirli Ya Da Kasti Olarak Gizlenmesi, Zarar Verilmesi Suçlarına İlişkin Davalar
 • Suç Unsuru Taşıyan Eşyayı Kabul Etme, Satın Alma ve Bulundurmaya Dayalı Açılan Davalar
 • Taksirle İnsan Yaralama Davaları
 • Taksirle İnsan Öldürme Davaları
 • Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçuna İlişkin Davalar

SLC Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosuyla ceza hukuku davalarının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde sizlere hukuki hizmet sağlamaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi