Hizmetlerimiz

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Gündelik hayatın ve ticari hayatın akışı içerisinde bireyler ve şirketler, idare ile hukuki muamelelerde  bulunabilmekte ve idarenin uygulamaları nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayabilmektedir. Firmamız, alanında uzman kadrosuyla; kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşekkülleri, belediyeler ve diğer idare hukuku öznelerine karşı yürüteceğiniz hukuki süreçlerin takibini sağlamaktadır.

İdare Hukuku Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

  • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atma davalarının hazırlık ve takibi,
  • İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin açılacak her türlü davanın hazırlık ve takibi,
  • Meslekten çıkarma, disiplin cezası ve benzeri kararların iptaline ilişkin her türlü davanın hazırlık ve takibi,
  • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılacak her türlü tazminat davasının hazırlık ve takibi,
  • İdarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılacak her türlü iptal davasının hazırlık ve takibi,
  • Kamu ihale mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığa ilişkin açılacak davaların hazırlık ve takibi,
  • Her türlü ruhsatın iptaline karşı açılacak davaların hazırlık ve takibi.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi