Hizmetlerimiz

İş Hukuku

İş Hukuku

Ticari hayatın doğası gereği, şirket ve işletmeler bünyelerinde çok sayıda işçi istihdam etmektedir. Bu istihdam süreci, devlet tarafından regüle edilmiştir. Bu kapsamda iş hukuku, işveren ile işçinin arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Firmamız, hem işçi hem işverenler tarafında iş hukuku uyuşmazlıklarının ve SGK süreçlerinin özveriyle takibini sağlamaktadır.

İş Hukuku Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

  • İşçi alacaklarına (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti vb.) ilişkin açılan davalarda işçilerin temsili, dava süreçlerinin hazırlık ve takibi,
  • İşçi alacaklarına ilişkin açılan davalarda işverenlerin temsili, dava süreçlerinin hazırlık ve takibi,
  • İşe iade davalarında işçilerin temsili, dava süreçlerinin hazırlık ve takibi,
  • İşe iade davalarında işverenlerin temsili, dava süreçlerinin hazırlık ve takibi,
  • İş kazalarına ilişkin dava süreçlerinin hazırlık ve takibi,
  • Mobbing nedeniyle iş sözleşmesinin feshi sürecinin hazırlık ve takibi,
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revizesinin gerçekleştirilmesi,
  • Şirket ve işletmelere iş hukuku konusunda danışmanlık verilmesi,
  • SGK nezdinde yapılacak işlemlerin hazırlık ve takibi.
  • Hizmet tespit davalarının hazırlık ve takibi.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi