Hizmetlerimiz

Kira Hukuku

Kira Hukuku

Taşınır yahut taşınmaz bir malın, sahibi tarafından, bir süre için ve belli bir bedel karşılığında, başkasının kullanımına verilmesine kiralama işlemi adı verilmektedir. Kira hukuku, kiralama ilişkilerini düzenleyen ve kiracılar ile mülk sahipleri arasındaki hak ve sorumlulukları belirleyen hukuki düzenlemeleri kapsayan hukuk dalıdır. Başta gayrimenkul ve taşıtlar olmak üzere, kira hukuku, her türlü malın kiralanmasını kapsamaktadır.

Kira hukuku, hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin haklarını ve yükümlülüklerini korumayı amaçlar. Kiralama sözleşmesi, kiracı ve mülk sahibi arasında imzalanan bir sözleşme olup, kira hukukunun temel dayanağıdır. Bu sözleşme, kiralanan mülkün kullanımı, kira bedeli, süresi, tarafların hak ve sorumlulukları gibi konuları düzenler. Firmamız, alanında uzman kadrosuyla, kira hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlığını, incelemesini ve revizyonunu sağlamakta; dava hazırlık ve takibini özveriyle gerçekleştirmektedir.

Kira Hukuku Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

 • Rent a car (araç kiralama) sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi,
 • Konut ve iş yerleri için kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi,
 • İş makinesi kiralamalarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi,
 • Her türlü finansal kiralama (leasing) sözleşmesini hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi,
 • Arsa, tarla ve her türlü çatısız iş yerine ilişkin kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi,
 • Her türlü kira sözleşmesinin hazırlığı, incelenmesi ve revize edilmesi,
 • Kira ilişkilerine ilişkin ihtarname keşide edilmesi,
 • Mülk sahibinin kiracıya karşı açtığı davalarda kiracının mahkemede temsil edilmesi,
 • Kiracının, kiralanan taşınmazdan ihtiyaç sebebiyle tahliyesi,
 • Kiracının, kiralanan taşınmazdan yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliyesi,
 • Kiracının, kiralanan taşınmazdan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle tahliyesi,
 • Kiracının, kiralanan taşınmazdan tadilat veya yeniden inşa nedeniyle tahliyesi,
 • Kiracının, kiralanan taşınmazdan tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi,
 • Kiracının, kiralanan taşınmazdan ödenmeyen kira nedeniyle tahliyesi,
 • Kiracının, kiralanan taşınmazdan Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca tahliyesi,
 • Kira artış davalarının hazırlık ve takibi,
 • Kiralanan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin her türlü davanın hazırlık ve takibi,
 • Kiralanandaki ayıba ilişkin delil tespiti.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi