Hizmetlerimiz

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, sağlık verileri, banka hesap bilgileri gibi bilgiler kişisel veri kapsamına girer.

Kişisel verilerin korunması, bireylerin özel hayatının gizliliğini ve temel hak ve özgürlüklerini korumak için oldukça önemlidir. Kişisel verilerin kötüye kullanımı, özellikle de hukuka aykırı şekilde toplanması, işlenmesi veya başkalarıyla paylaşılması, bireylerin itibarını, güvenliğini ve özgürlüklerini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu bu konuda çeşitli önlemler almakla yükümlüdür. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair yasal düzenlemeler, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken ilkeleri belirler ve kişisel verilerin işlenmesi sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini belirler.

Kişisel verilerin her geçen gün daha fazla önem kazanması nedeniyle kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatlar gelişmekte ve veri sorumlularının yükümlülükleri önemli ölçüde ağırlaştırılmaktadır. SLC Hukuk, alanında uzman kadrosuyla firmanıza  KVKK uyumluluk projesi hizmeti sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

  • KVKK uyum alt yapısının oluşturulması
  • KVKK kapsamında çalışanlara verilmesi gereken zorunlu eğitimin sağlanması
  • KVKK uyumu sonrası danışmanlık hizmeti verilmesi
  • KVKK ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi notu hazırlanması

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi