Hizmetlerimiz

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Ticari işletme ve şirketlerin temel amacı, faaliyetlerini doğru şekilde yürütmek ve ticari kazanç elde etmektir. Faaliyetleri doğru yürütmek, yapılan işin gereklerini yerine getirmeyi kapsadığı gibi, hukuka uygunluğunu da kapsamaktadır. Şüphesiz ticari işletme ve şirketlerin, faaliyetlerini hukuka uygun şekilde yürütebilmeleri için düzenli şekilde mevzuat takibi yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle mevzuat takibi, ticari işletme ve şirketler için önemli bir hukuki hizmet kalemidir.

Ticari işletme ve şirketlerin, ticari hayatlarında atacakları adımları doğru şekilde planlamaları oldukça önemlidir. Bu planlamanın kapsamına operasyonel ve mali planlamanın yanı sıra hukuki planlama da dahildir. Hukuken doğru planlanmamış bir iş, sürecin sonunda ticari işletme ve şirketler için kârdan çok zarar doğurabilir. Bu nedenle hukuki planlama ve hazırlık danışmanlığı, ticari işletme ve şirketler için oldukça önemli bir hizmet kalemidir.

Ticari işletme ve şirketlerin, operasyonel, mali ve hukuki planlamalarını doğru şekilde yapmaları önemli olmakla birlikte, her zaman yeterli değildir. Bu planlamaların, kapsamlı şekilde hazırlanmış sözleşmelerle desteklenmesi gerekmektedir. Hukukumuzda tüm sözleşmeler yazılı şekil şartına tabi değildir, fakat planlı ve programlı çalışan bir ticari işletme ve şirket, tüm ticari ve hukuki ilişkilerini yazılı sözleşmeler ile sağlamalıdır. Bu nedenle sözleşme hazırlık, müzakere ve revize işlemlerinin yapılması, ticari işletme ve şirketler için son derece önemli hizmet kalemleridir.

Ticari işletme ve şirketler, bünyelerinde çok sayıda işçi istihdam etmektedir. Bu kapsamda ticari işletme ve şirketler “işveren” sıfatı kazanmakta ve ağır yükümlülükler altına girmektedir. İş Kanunu, sair mevzuat ve yargı içtihatlarına uygun faaliyet yürütmeyen ticari işletme ve şirketler, SGK’nın ağır idari para cezalarına maruz kalabilmekte, buna ilave olarak işçilere yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalabilmektedirler. Bu nedenle iş hukuku alanında danışmanlık hizmeti sağlanması, ticari işletme ve şirketler için oldukça önemlidir.

Ticari işletme ve şirketlerin hukuki danışmanlık ihtiyaçları yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. Ticari faaliyetlerin etkin ve asgari sürpriz ile sürebilmesi adına, önleyici hukuk hizmeti almak, ticari işletme ve şirketler için olmazsa olmazdır. Hukuki ihtiyaçları önemsemeyip sorunları halı altına süpüren işletmeler, önleyici hukuk/hukuki danışmanlık hizmeti almadıkları takdirde uzun vadede ciddi pişmanlıklar yaşamakta, ciddi mali ve cezai tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Sayılan nedenlerle bir ticari işletme için hukuki danışmanlık alınması hayati önem arz etmektedir.

SLC Hukuk Bürosu, uzman kadrosuyla ihtiyacınız olan önleyici hukuk/danışmanlık hizmetini bütüncül olarak sağlamakta ve sizlere güvenli bir ticaret hayatı konusunda destek olmaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi