Hizmetlerimiz

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler, ticari hayatın olmazsa olmaz unsurlarıdır. Bu yapılar, dünyadaki ekonomik faaliyetlerin merkezinde yer alır ve yeni iş fırsatları yaratma, istihdam oluşturma, ekonomik büyümeyi ve toplumsal kalkınmayı sağlama, teknolojiyi geliştirme ve inovasyon gibi birçok farklı işlevi yerine getirir. Bu bakımdan üreten ve gelişimi önceleyen ülkeler için, güçlü şirketlere sahip olmak oldukça önemlidir. Güçlü şirketler, ancak regüle edilmiş ve öngörülebilir bir hukuki alt yapı ile mümkündür.

Ülkemizde şirketler ile ilgili pek çok yasal düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemelerin başında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gelmektedir. Türk Ticaret Kanunu ile, ticari şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar, tüm süreçler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ticari faaliyetlerini sorunsuz şekilde yürütmek isteyen şirketler, hukuka uygun eylem ve işlemlerde bulunmakla mükelleftirler. Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuata uygun yapılandırılmamış şirketler; kısa, orta ve uzun vadede istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilmektedir.

Firmamız, şirketler hukuku avukatlığı kapsamında, alanında uzman kadrosuyla, kuruluştan tasfiyeye kadar tüm süreçlerde şirketlere hukuki danışmanlık ve süreç takip hizmetleri sunmaktadır.

Şirketler Hukuku Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

 • Firmaların gerçekleştireceği için en uygun şirket yapısının tespiti ve akabinde başta limited ve anonim şirket olmak üzere, en uygun şirket tipinin kuruluş sürecinin yönetilmesi,
 • Şirket kuruluşuna paralel olarak ortaklar arasında hissedarlar sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Şirket esas sözleşmesinin, hukuki ihtiyaçlar ışığında değiştirilmesi,
 • Şirketlere genel kurul ve yönetim kurulu süreçlerinde hukuki danışmanlık sağlanması ve bu süreçlerin yönetilmesi,
 • Şirketlerin birleşme, bölünme ve devralma süreçlerinin bütüncül olarak yönetilmesi,
 • Hukuki durum tespit raporlaması sürecinin yürütülmesi, (Hukuki Due Diligence)
 • Kurumsallaşma hedefi olan şirketlerin, kurumsal yönetim yapılandırma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Aile şirketleri için aile anayasası yazılması ve kurumsallaşma süreçlerinin işletilmesi,
 • Şirketlere kurumsal danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Sermaye artırım ve azaltım süreçlerinin yönetilmesi,
 • Şirket hissedarlarının pay devir süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket hissedarları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Azınlık pay sahiplerinin sahip olduğu hakları kullanabilmesi için yasal süreçlerinin yürütülmesi,
 • Anonim şirketin haklı nedenle feshine ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Limited şirkette, şirket ortaklarından birinin ortaklıktan çıkma/çıkarılma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Başta şirket alacaklarının tahsili olmak üzere, her türlü ticari uyuşmazlığın çözümü,
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
 • Konkordato, iflasın ertelenmesi ve yeniden yapılandırma konularında hukuki süreç yönetimi,
 • Şirketlerin tasfiye süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ticaret mahkemelerinde açılacak her türlü dava sürecinin takibi.

Şirketler Hukukuna İlişkin İçerikler

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi