Hizmetlerimiz

Sözleşme Hazırlık ve Danışmanlığı

Sözleşme Hazırlık ve Danışmanlığı

Sözleşmeler, en basit anlamıyla iki veya daha fazla taraf arasında karşılıklı irade açıklamaları ile kurulan, tarafları belirli hak ve yükümlülükler altına sokan hukuki işlemlerdir. Sözleşmeler, ticari işlemlerden özel hayatın düzenlenmesine kadar birçok alanda kullanılır. Örneğin, bir mal veya hizmet satışı, iş sözleşmesi, kira sözleşmesi, evlilik sözleşmesi gibi pek çok farklı alanda sözleşmeler yapılabilir.

Sözleşmeler, sözlü olarak kurulabildiği gibi yazılı olarak da kurulabilir. Ancak, bazı sözleşmelerde kanuni yazılılık şartı bulunmaktadır. Kanuni yazılılık şartı bulunmasa dahi, sözleşmelerin yazılı olarak yapılması, ticari ilişkiler bakımından ciddi önem arz etmektedir.

Sözleşmelerin yazılı olarak akdedilmesinin önemi temel olarak şu başlıklarla açıklanabilir:

Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi: Yazılı sözleşmeler, tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve davranışlarına bağlanacak sonuçları yazılı olarak belirlediği için, güvenli bir hukuki süreç yürütülmesine olanak sağlar.

Anlaşmazlıkların önlenmesi: Yazılı sözleşmede tarafların hak ve yükümlülükleri açık bir şekilde belirlendiği için, anlaşmazlıkların çıkması olasılığı azalır. Tarafların her birinin ne yapması gerektiği konusunda net bir anlaşma olması, anlaşmazlıkların çıkmasını engeller.

Delil olarak kullanılabilmesi: Yazılı sözleşme, bir delil olarak kullanılabilir. Tarafların anlaşmazlığı durumunda, sözleşme mahkemede delil olarak kullanılabilir ve sözleşmede belirtilen hükümler mahkeme kararına etki edebilir.

Kanuni bir zorunluluk olması: Bazı sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması kanuni bir zorunluluktur. Bu durumda yazılı sözleşmenin yapılması, hukuki açıdan geçerli bir sözleşme oluşması için önemlidir.

Firmamız, sözleşmeler hukuku alanında uzman ekibi ile her türlü ticari sözleşmenin hazırlığını ve müzakere süreçlerini sağlamaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi