Hizmetlerimiz

Ticari Uyuşmazlıklar

Ticari Uyuşmazlıklar

Ticari hayatın doğası itibariyle; şirketlerin, ticari işletmelerin ve bu yapıların ortaklarının menfaatleri sık sık çatışmakta ve bu nedenle ticari uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Ticari uyuşmazlıklar, ortaklar arasında vuku bulabileceği gibi, şirketler arasında da vuku bulabilir. Dolayısıyla ticari uyuşmazlığın konusu, şirket ortaklarının birbirlerine karşı talepleri olabileceği gibi, şirketlerin birbirlerine karşı sahip olduğu hak ve alacakları da olabilir.

Herhangi bir ticari uyuşmazlık yaşandığı zaman, bu uyuşmazlığın analizi doğru yapılmalı ve uyuşmazlığa özgü, doğru çözümler üretilmelidir. Bu tür süreçlerde ticari uyuşmazlıklar konusunda uzman avukatlara başvurmak oldukça önemlidir. Firmamız, alanında uzman kadrosuyla, her türlü ticari uyuşmazlıkta, ticari uyuşmazlık avukatı sıfatıyla, bütüncül ve çözüm odaklı hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ticari Uyuşmazlıklar Konusunda Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

  • Şirketler ve ticari işletmeler arasındaki sözleşmesel uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk faaliyeti yürütülmesi,
  • Şirketler ve ticari işletmeler arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle ihtarname keşide edilmesi,
  • Şirketler ve ticari işletmeler arasındaki her türlü borç ve alacağın takibi ve bu kapsamda dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketler ve ticari işletmeler arasındaki başta alım-satım, hizmet ve eser sözleşmesi olmak üzere, her türlü sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlığa ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketler ve ticari işletmeler arasındaki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
  • Şirketler hukuku kapsamında ortaklar arasındaki ve ortak ile şirket arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, bu kapsamda şirketin yapılandırılması ve her türlü dava sürecinin yürütülmesi.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi