Hizmetlerimiz

Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku

Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku

Vakıf ve dernekler kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirme niyetiyle bir araya gelmiş kişilerce kurulan tüzel kişiliklerdir. Kooperatifler ise belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan tüzel kişiliklerdir. Vakıf ve dernekler temel itibariyle Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş iken, kooperatifler; Kooperatifler Kanunu ve burada hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Vakıf, dernek ve kooperatiflere ilişkin süreçlerin hukuka uygun şekilde yürütülebilmesi için, bu alanda uzman avukatlardan danışmanlık alınması oldukça önemlidir.

Firmamız, alanında uzman kadrosuyla, vakıf, dernek ve kooperatiflere ilişkin hukuki süreçlerin yönetimini uzmanlıkla sağlamaktadır.

Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

 • Dernekler Kanunu’na uygun şekilde dernek tüzüğünün hazırlanması,
 • Vakıf senedi hazırlama hizmeti,
 • Dernek ve vakıf kuruluş süreçlerinin yürütülmesi,
 • DERBİS sistemi üzerinden yapılması gereken işlemlerin hazırlık ve takibi,
 • Dernek ve vakıflar adına iktisadi teşebbüsler kurulması ve buna ilişkin sürecin hazırlık ve takibi,
 • Vakıf ve derneklerin genel kurul toplantılarının ve gerekli evrakın hazırlık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Vakıf ve derneklerin genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan davaların takibi,
 • Kooperatiflerin kuruluş süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli izinlerin alınması,
 • Kooperatiflere ve kooperatif yöneticilerine karşı açılan davaların takibi,
 • Kooperatiflerde genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kooperatif ortağı ile kooperatif arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda tarafların temsili,
 • Konut-yapı kooperatiflerinde; arsa maliki, inşaat şirketi ve kooperatif arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda tarafların temsili,
 • Kooperatif aidat borcuna ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Vakıf, dernek ve kooperatiflerin tasfiye süreçlerinin yürütülmesi.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi