Hizmetlerimiz

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, devletin gelirlerini sağlamak ve kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla vergi sistemini düzenleyen hukuki kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda Vergi Hukuku, vergi mükelleflerinin haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Vergi Hukuku düzenlemelerinin ihlali ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle vergi konusunda, alanında uzman bir hukuk bürosundan hukuki danışmanlık hizmeti alınması son derece önemlidir.

Firmamız, alanında uzman kadrosuyla, vergi hukuku konusunda ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti sağlamaktadır.

Vergi Hukuku Alanında Verdiğimiz Bazı Hizmetler:

 • Her türlü vergi ve ceza ihbarnamesinin iptaline ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Vergi tarhına ve vergi cezasına karşı iptal davası açılması ve sürecin takibi,
 • Vergi ziyaı suçuna ilişkin açılan ceza davalarının takibi,
 • Vergi uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Takdir ve tadilat komisyonu kararlarına itiraz sürecinin yürütülmesi,
 • Vergiye ilişkin gönderilen ödeme emrine itiraz sürecinin yürütülmesi
 • Vergi amortisman indirimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi için gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Sahte ve/veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan KDV başta olmak üzere her türlü vergiye ilişkin iptal davası sürecinin hazırlık ve takibi,
 • Defter ve belgelerin inceleme için ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan KDV tarhiyatlarına ilişkin iptal davası süreçlerinin hazırlık ve takibi,
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve süreç takibi,
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket

Randevu Talebi