Yargıda Parasal Sınırlar 2024

Yargıda parasal sınırlar 2024  <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/juridical" title="juridical icons">Juridical icons created by kmg design - Flaticon</a>

Türk yargı sisteminde parasal sınırlar; başvurulabilecek yargı yolunun belirlenmesi, yargılamanın kaç aşamalı şekilde gerçekleşeceği, duruşmaya tek hâkimin mi yoksa heyetin mi bakacağı ve verilen kararın ilk derecede kesinleşip kesinleşmeyeceği konularında belirleyici asli unsurdur. Parasal sınırlar, her yıl TÜİK’in açıkladığı veriler uyarınca bir değerleme oranına tâbi tutulur. Peki yargıda parasal sınırlar 2024 için ne kadardır?

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[1] ile 2023 yılı için geçerli olan yeniden değerleme oranı açıklanmış ve açıklanan bu orana göre 2024 yılında davalarda uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiştir.

2023 yılı için %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit yeniden değerleme oranı esas alındığında 2024 yılı için parasal sınırlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Adli Yargıda Parasal Sınırlar

Senetle ispat sınırı: 23.450-TL
İstinaf sınırı: 28.250-TL
Temyiz sınırı: 378.290-TL
Temyizde duruşma sınırı: 567.520-TL

İcra Mahkemeleri Parasal Sınırlar

İstinaf sınırı: 66.090-TL
Temyiz sınırı: 378.290-TL

İdare Yargı Parasal Sınırlar

Tek hakimli duruşma sınırı: 31.000-TL
İstinaf sınırı: 270.000-TL
Temyiz sınırı: 920.000-TL

Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınır[2]

İl-ilçe Hakem Heyeti Sınırı: 104.000-TL

Kıdem Tazminatı Tavan Sınırı[3]

Kıdem tazminatı tavan sınırı: 35.058,58-TL


Stj. Av. Yüksel Furkan Denizler

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-27.htm

[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231220-3.htm

[3]
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/01/2024-Yili-Ocak-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-Iliskin-Genelge.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket
Benzer Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Talebi

0 212 843 85 26

İçindekiler