Sigorta Tahkim Başvuru Ücretleri

Türk yargı sisteminde çeşitli yargılama masrafları bulunmakla birlikte bu masraflar taraflarca karşılanmaktadır. Peki sigorta tahkim başvuru ücretleri ne kadardır? Bu yazımızda ele alacağız. Sigorta Tahkim Komisyonunda; sigorta tahkim başvuru ücreti, bilirkişi ücreti, vekalet harcı, tebligat giderleri gibi yargılama masrafları mevcuttur. Hakem heyetinin kararında yargılama masrafının hangi tarafça karşılanacağına karar verilmektedir.

sigorta tahkim başvuru ücretleri

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilmek için başvurma harcının komisyonun banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Başvurma harcı her sene yayınlanan tarifeye göre güncellenmektedir. “Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücret Tarifesi ve Tarifenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” başlıklı tebliğe göre 01.02.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren olan başvuru ücret tarifesi şu şekildedir:

UYUŞMAZLIĞA KONU TUTAR (TL)BAŞVURU ÜCRETİ*
0 – 5.000-TL için320-TL
5.001 – 10.000-TL için715-TL
10.001 – 50.000-TL için1.030-TL
50.001-TL ve üzeri için1.030-TL’den az olmamak üzere
uyuşmazlık tutarının %1,5’u
*Belirtilen sigorta tahkim başvuru ücretleri ne KDV dahildir.

Belirtmek gerekir ki yayınlanan tebliğe göre yeni tarife yürürlüğe girdikten sonra hemen etkili olacaktır. 01.02.2024 tarihinden önce komisyona başvuru yapılmış olsa bile şayet dava değeri ıslah edilecek ve ek başvuru yatırılması gerekecekse yeni tarifeye göre yatırılması gerekmektedir. Hatta ıslah dilekçesi yeni tarifenin yürürlük tarihinden önce verilmiş olsa lakin ek başvuru ücreti yatırılmayarak yeni tarifenin uygulanmaya başladıktan sonra yatırılma durumuna gelmesi halinde yeni tarifeye göre yatırılması gerekmektedir.

Daha önce yapılan başvuruların ıslahında ek başvuru ücreti mevzubahis değilse başvuru ücretine herhangi bir ekleme yapılması gerekmemektedir.

TEBLİGAT GİDERLERİ:

Sigorta tahkim komisyonuna başvurmak için, 07.06.2023 tarihinden sonra yapılan başvurularda, başvuru ücretlerine ek tebligat gideri yatırılması gerekmektedir.

Komisyon Başkanlığının 13/02/2024 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 15.02.2024 tarihinden geçerli olmak üzere tebligatın KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresleri üzerinden elektronik yolla yapılabilmesinin mümkün olduğu başvurular için 35,00-TL’nin, fiziki yolla yapılabilmesinin mümkün olduğu başvurular için ise 150,00-TL’nin başvuranlardan tahsiline karar verilmiştir.

Stj. Av. Yüksel Furkan Denizler

Sigorta Tahkim Komisyonu’na araç değer kaybı tazminatı başvurusu usulüne ilişkin yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na bedensel hasar tazminatı başvurusu usulüne ilişkin yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket
Benzer Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Talebi

0 212 843 85 26

İçindekiler